This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

הצטרפי לאתגר הגואשה

תקנון חופשה

Greek Life תקנון חופשה
 תנאי התקשרות ואחריות של אוולין חיימוביץ׳ץ

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.ד

הרשמה ותשלום
ההרשמה מתבצעת באתר
www.Greek-life.club
התשלום עבור החופשה מתבצע במועד ההרשמה בכרטיס אשראי. ניתן לחלק את התשלום למספר התשלומים המצויין בדף החיוב. התשלומים הם ללא ריבית.ת
רק תשלום מלא במועד ההרשמה מבטיח את השתתפות הנרשם בחופשה. לאוולין חיימוביץ' הזכות לסרב לממש נסיעה של כל מי שנרשם ולא שילם עבור ההזמנה במלואה.ה
בתהליך ההרשמה נדרש כל נרשם לקרוא בקפידה את תקנון החברה (מסמך זה)

קיום החופשה
קיום החופשה מותנה במינימום משתתפים. במידה ולא הושג המינימום הנדרש עד שבועיים לפני מועד החופשה -תבוטל החופשה והנרשמים יקבלו את מלוא כספם בחזרה.ה
ההחזר יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו שולם הנרשם.ם

כללי (מסמכים / ביטוח/אשרות)
באחריות הלקוח לבדוק את מסמכיו אם תקפים, תוקף דרכון ישראלי לחצי שנה לפחות ממועד היציאה לחופשה והכניסה למדינה היעד, חיסונים ומצב רפואי, מסמכי הנסיעה, כרטיסי טיסה, ומידע לגבי מפגש הקבוצה בשדה התעופה.ה
באחריות הנרשם לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען מתאימה אשר תכסה גם את סוגי הפעילויות בחופשה הדורשות כיסוי ביטוחי מיוחד. יש לוודא כי הפוליסה מכסה החזר דמי ביטול במקרה של ביטול ההשתתפות על ידי הלקוח בגלל מחלת הקורונה או כל מחלה או מכל סיבה אחרת. מובהר בזאת כי הלקוח יצטרך לשאת בכל העלויות בגין ביטול השתתפות על ידו וההחזר שיינתן לו יהיה בקיזוז כל עלויות הביטול.ל
מומלץ לכלול בביטוח סעיף הטסה אווירית במקרה חירום. אין אוולין חיימוביץ' אחראית לביטול נסיעה ו/או קיצורה עקב מצב רפואי של הלקוח או של בן משפחה הקרוב אליו.ו
לקוחות הנוסעים בדרכונים זרים ולא ישראלים מחוייבים להודיע מראש בכתב לאוולין חיימוביץ' ועל הלקוחות בעלי הדרכון הזר מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה אליה טסים אל מול הרשויות המתאימות (ראוי להדגיש כי קיימת סבירות גבוהה לכך שמדינות היעד דורשות מבעלי דרכונים זרים אשרת כניסה מותאמת למדינת היעד ובעל דרכון זר שלא יעשה את הבדיקות וההתאמות הדרושות - עלול לא להיכנס למדינה)

ביטולים
ביטול יזום של החופשה על ידי אוולין חיימוביץ' הנובע ממספר מועט של נרשמים יתאפשר עד 15 ימים לפני יציאת החופשה ללא כל טענה ו/או תביעה של הלקוח. במקרה כזה הלקוחות ששילמו יקבלו את מלוא הסכום ששילמו.ו
תשלומים באשראי יוחזרו על פי התנהלות ומדיניות חברות כרטיסי האשראי השונות

ביטול ע"י הלקוח.ח
על פי חוק הגנת הצרכן לגבי עסקת מכר מרחוק, הלקוח רשאי לבטל את החופשה - בהודעה במייל לאוולין חיימוביץ' בתוך 14 ימים מיום ההרשמה לחופשה ולאחר אישור חוזר מאוולין חיימוביץ' על קבלת המייל ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימי עסקים (שאינם כוללים את ימי שישי, שבת וערבי חג) ליציאת החופשה. דמי הביטול  במקרה כזה יהיו בגובה 5% ממחיר החבילה
בכל מקרה אחר בו יבטל הלקוח את הרשמתו לחופשה, לאחר חלוף 14 ימים מיום רכישת החופשה, יחולו תנאי הביטול המפורטים להלן
ממועד ההרשמה ועד 21 ימים לפני האירוע דמי הביטול יהיו בסך $200
מ-20 ימים ועד 8 ימים לפני האירוע דמי הביטול יהיו בסך $500
מ-7 עד 3 ימים לפני האירוע דמי הביטול יהיו בסך $1500
בכל מקרה של ביטול פחות מ-3 ימים לפני האירוע או אי הגעה לאירוע - אין החזר.ך
אוולין חיימוביץ' רשאית לקזז את עלויות הביטול מכל סכום ששילם הלקוח עפ"י האמור לעיל.ל
אי קבלת ויזה/אשרת כניסה למדינה אינה עילה לביטול ואינה מזכה את הצרכן בהחזר כספי מעבר לקבוע בחוק.ק
 
תקנון קורונה
יובהר כי חופשה תחת מדיניות הקורונה מתקיים כל עוד מדינת היעד מקבלת תיירים מישראל וכל עוד הטיסה יוצאת כסדרה.ה
יודגש כי גם אם מדינת היעד הופכת לאדומה אך ניתן להגיע ולטייל בה, החופשה מתקיימת כסדרה. ההתנהלות במדינת היעד הינה בכפוף לחוק החל בה בלבד ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות וחובת הלקוח\ת לנהוג לפיו.ו
יתכנו שינויים בתוכנית החופשה לפני ו\או לאחר היציאה מישראל ואף וויתור על אתרים הכתובים במסלול ללא ידיעה מראש וללא צורך בהסכמת הלקוח כל עוד סיבת שינוי המסלול נובעת מהנחית הרשויות המקומיות בצל וירוס הקורונה.ה
עילת שינוי המסלול או הפיכת המדינה לאדומה אינה מהווה עילת ביטול וכל ביטול מצד הלקוח בגין כך יגרור דמי ביטול כמפורט בתקנון זה.ה
על הלקוח חלים החובה והאחריות לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה הכוללת סעיף קורונה המבטחת גם דמי ביטול מכל סיבה שהיא.א
מומלץ גם לבדוק מראש תנאי פוליסת ביטוח המכסה את הלקוח בביטוח רפואי כולל נגיף הקורונה לרבות דמי ביטול.ל
יובהר כי במידה ולקוח חש בתסמיני קורונה במהלך החופשה, באחריותו הבלעדית להתפנות לבדיקת קורונה ולבידוד עצמי עד לתוצאות הבדיקה. הלקוח או חברת הביטוח בלבד, יישאו בהוצאות הנלוות.ת
הלקוח מבין כי מנהל החופשה חייב להמשיך עם הקבוצה בחופשה והקשר של הלקוח מאותו רגע ואילך יהיה אל מול חברת הביטוח.ח
למידע כללי ומסמכים שיש להביא לשדה התעופה יש להתעדכן במשרד הבריאות . מידע מסודר ינתן על ידי החברה באזור האישי.י
יובהר כי הנחיות הקורונה משתנות מעת לעת ועל הלקוח\ת להתעדכן ולפעול בהתאם להנחיות התקפות במועד הטיסה.ה

המחירים כוללים
טיסות
הטיסות למדינות היעד של החופשה של אוולין חיימוביץ' מבוצעות בחברות תעופה סדירות אלא אם מצויין אחרת (טיסות שכר למשל). הטיסות יכולות להיות ישירות או לא ישירות. במצבים חריגים או מחוסר אפשרות אחרת יש מצבים של נחיתות ביניים או אפילו החלפת מטוס. ייתכנו מקרים חריגים שבהם חברת התעופה מבצעת רישום יתר (אפילו ללא ידיעת החברה המארגנת) דבר המותר על פי תקנות וחוקי איגוד חברות התעופה הבינלאומיות (יאט"א). במקרים חריגים אלה תעשה אוולין חיימוביץ' כל מאמץ שהנזק יהיה מזערי, אם בכלל.ל
אין אוולין חיימוביץ' אחראית לאיחורים בהמראות ונחיתות של מטוסים וכן לביטול טיסות. אלו באחריות חברות התעופה.ה
אין אוולין חיימוביץ' אחראית על החלפת חברת תעופה, לחכירת מטוסים ואין באחריותה לעדכן זאת מראש.ש
הגעה לטיסות במהלך החופשה הינה באחריות הלקוח בלבד. כל עיכוב אשר נובע מסיבה אישית עלול להוביל לפספוס הטיסה וביטול אוטומטי של טיסות ההמשך על ידי חברת התעופה. במצב זה, יתכן כי יידרש ה לקוח לרכוש על חשבונו כרטיסי טיסה חדשים.ם
במידה שהמטען הלך לאיבוד במהלך הטיסות, אין הדבר באחריות אוולין חיימוביץ', אך הלקוח חייב להצהיר על כך בתחומי שדה התעופה. יצוין כי במידה ולא עשה זאת לא תהיה לחברת התעופה כל אחריות ישירה או עקיפה לאובדן זה. לכן חשוב ליידע את מדריך הקבוצה עוד בתחומי שדה התעופה ולגשת לדוכן אבדות ומציאות.ת (LOST AND FOUND) במקום, ולהצהיר על כך
אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי מראש. שלא כבכרטוס אינדיבידואלי, בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה במקרים רבים, בקבוצות לא ניתן. אוולין חיימוביץ' אינה יכולה להבטיח מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים (נקודות לקוח מתמיד, בונוסים וכד') המוצעים ע"י חברות התעופה ליעדים שונים. באחריות הלקוח לבדוק מראש אפשרות קבלת הטבות לגבי חופשה ספציפי.י

מלונות
אוולין חיימוביץ' אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון ו/או תקינות המתקנים במלון, לרבות תקינות מערכותיו, קיומם ושעות הפעלתם של מערכות מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה, שיבוץ החדרים במלון וכו'. אוולין חיימוביץ' מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה ואין לה אפשרות להתחייב לקיומם של מיזוג אויר בחדרים, נוף, מיטה זוגית וכיוצא בזה.ה
החדרים לקבוצה הם על בסיס RUN ON HOUSE כלומר לא כולם זהים ודומים. ייתכנו סוגים שונים של חדרים לפי מצב תפוסת החדרים במלון.ן
 
כלכלה
החופשה כוללת 2 ארוחות ונשנושים לאורך היום, שתיה ויין בארוחות הערב.. אוולין חיימוביץ' אינה מיידעת את הלקוחות בטיסות אשר אין בהם ארוחות.ת
במקרה של בקשה מיוחדת של הלקוח לגבי סוג מזון מסוים (בגלל רגישות) מתחייבת אוולין חיימוביץ' להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק אוולין חיימוביץ' מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.ה

מחירי החופשה אינם כוללים
מסמכים: הוצאת דרכון ו/או הארכת תוקפו. על הדרכון להיות בתוקף חצי שנה מיום היציאה.ה
על הלקוח לוודא כי בדרכונו 3 דפים ריקים רצופים לפחות לצורך חתימות במעברים השונים.  לקוח שבדרכונו לא יהיו שלושה דפים ריקים לא יוכל לעלות למטוס עוד בשדה התעופה בארץ. ביעדים בהם נדרשת אשרת כניסה יש לוודא להגיע עם דרכון בעל 5 דפים ריקים ברצף. דרכון אשר יוחלף ע"י הלקוח מכל סיבה שהיא לאחר מעמד הרישום חייב בהודעה ברורה של הלקוח לאוולין חיימוביץ' ואישור חוזר על קבלת המסמך בכתב של מוקד השירות.ת
ביטוחים והוצאות אישיות: ביטוח נסיעות רפואי ומטען סטנדרטי או מורחב וכן הטסה רפואית. מומלץ לבצע ביטוח כבר בעת ההרשמה ככיסוי לדמי ביטול גבוהים (כמובן ע"פ תנאי הפוליסה)
במידה ויגרם נזק לחדר המלון או לאוטובוס בגין רשלנות הלקוח ובמידה ונותן השירות כגון, בית המלון או חברת האוטובוסים, ידרשו את עלות התיקון בעבור כך, מתחייב הלקוח לשלם סכום זה ישירות לבית המלון או לנותן השירות או במידה ולא שילם זאת תיגבה אוולין חיימוביץ' זאת מהלקוח ותעביר הכספים ישירות לנותן השירות על פי העלות הנדרשת ע"י נותן השירות.ת

טופס רישום
מילוי טופס ההרשמה באתר ותשלום עבור החופשה מהווים קריאה והבנה מלאה של תקנון החברה ושל ההערות והתנאים הכללים. בנוסף יישלח למייל info@greek-life.club של הלקוח העתק מתקנון זה על מנת לאשר אותו בחתימת ידו. את התקנון החתום יש להחזיר במייל לכתובת  info@greek-life.club
ללא קבלת טופס חתום על ידי הלקוח בתוך 24 שעות ממועד ההרשמה לא יישמר עבורו מקום בחופשה והזמנתו תבוטל על ידי המארגנים.ם
אוולין חיימוביץ׳ץ